Trump in Bethlehem

  • PDF

Trump, labelled the ‘most mocked man in the world’, burst out in anger during his Bethlehem meeting with Mahmoud Abbas. Abbas was supposed to curb the ‘incitement’ of which Israel and the US continuously accuse the Palestinian Authority. Trump’s Israeli information sources however showed him quotes that ‘proved’ that the incitement continued.

 

A favorite subject in the incitement-discussion is the Palestinian curriculum. All pupils in the West Bank, whether they are at government or private schools, follow the same curriculum. The Palestinian curriculum is centralized and standardized. At most there are a few additional subjects at private schools, such as a second foreign language besides English. In other words, the lesson books of my son Tamer are largely the same as anywhere else in the West Bank. I ask Tamer (15) how the Palestinian curriculum speaks about Israel.

 

aida camp 2017 key

Tamer says that Israel is indeed a regular topic in the books. There certainly arises a negative image of Israel. However, it is not the result of direct negative attributions to Israel. The image comes in a more ‘indirect’ way, he says. You will read that Israel takes away land from Palestinians. Because of the actions attributed to Israel you draw your own conclusions and build up a negative image. The actions are well-known, he says.

 

Incitement?

 

Trump refused to visit the Church of Nativity because he then would have had to walk along the tent with family members of hunger-striking prisoners. He demanded the tent to be removed. The hunger strike of the Palestinian political prisoners was at the time of Trump’s visit a daily topic of conversation, until its cessation by the prisoners after 40 (!) days on water and salt. As always when demands of hungerstriking political prisoners seem to be met by prison authorities it is a matter of wait-and-see whether there will be a lasting change in the prison regime.

 

A few days ago Mary went on a visit to the hospital in Beit Jala to meet the son of Imm Hassan. She is a peasant woman from a village, Ma’sara, to the south of Bethlehem. Since years she has brought fresh vegetables and fruits along our fortmer and present family homes. Lately she was elected as a council member in the village. Her son was just released after a stay of many years in Nakba prison (Negev desert). He had to be treated in hospital after losing 12 kilos due to the hunger strike.

 

I lately heard that in the refugee camp Aida near Bethlehem it happens that at a single moment no less than 200 of the 5.500 camp dwellers can be in prison, mostly on accusations of stone throwing. Actually, in most of the extended families there is likely to be a family member in prison, with all the ensuing worries and loss of income. Many more will have had a prison experience, once or more times.

 

This all has obviously to do with occupation. Tomorrow the Arab Educational Institute has a four-hour program around the commemoration of 50 years of occupation, organized along the Wall in north-Bethlehem. For more information, see: http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&;view=article&id=296:aei-2017-email-announcement-june-5&catid=1:latest-news&Itemid=199

 

Toine van Teeffelen

June 4, 2017

Bethlehem

 

Trump in Bethlehem

 

Trump, inmiddels de ‘meest bespotte man in de wereld’, barstte in woede uit in Bethlehem tijdens zijn gesprek met Mahmoud Abbas. Abbas moest de incitement [opruiing] tegengaan waarvan Israel en de VS het Palestijnse Gezag betichten. Trump’s Israelische informatiebronnen hadden hem citaten aangereikt waaruit zou blijken dat de incitement niet ophield.

 

Een favoriet onderwerp in de incitement-discussie is het Palestijnse leerplan. Ik vraag aan zoon Tamer (15) hoe in het Palestijnse leerplan over Israel wordt gesproken. Alle leerlingen in de West Bank, of ze nu op regeringsscholen of particuliere scholen zitten, volgen hetzelfde leerplan. Het plan is gecentraliseerd en gestandaardiseerd. Er zijn soms hooguit enkele extra vakken die buiten het Palestijnse leerplan op meest particuliere scholen worden gegeven, zoals een tweede buitenlandse taal, naast het Engels. De leerboeken van Tamer zijn dus goeddeels hetzelfde als elders in de West Bank.

 

Tamer zegt dat Israel in de lessen regelmatig aan de orde komt en dat er zeker wel een negatief beeld ontstaat, maar niet omdat er een ‘rechtstreekse’ aantijging tegen Israel wordt gedaan. Je krijgt meer ‘indirect’ een negatief beeld van Israel, zegt hij, omdat er bijvoorbeeld in het lesboek wordt aangegeven dat Israel grond van Palestijnen wegneemt. Vanwege die daden krijg je als leerling een negatief beeld.

 

Opruiing?

 

Trump weigerde om de Geboortekerk te bezoeken omdat hij dan langs de tent met familieleden van hongerstakende gevangenen had moeten lopen. Hij stelde zijn bezoek aan de kerk afhankelijk van het verdwijnen van die tent. De hongerstaking van zo’n 1500 Palestijnse politieke gevangenen was ten tijde van zijn bezoek dagelijks gespreksonderwerp, tot de beeindiging ervan na 40 (!) dagen leven op water en zout. Zoals altijd wanneer eisen van hongerstakende politieke gevangenen door gevangenisautoriteiten lijken te worden ingewilligd is het afwachten in hoeverre er echt een blijvende verandering van gevangenisregime komt, zoals meer bezoekmogelijkheden.

 

Een paar dagen geleden ging Mary op bezoek in het ziekenhuis van Beit Jala bij de zoon van Imm Hassan, een boerenvrouw uit een dorpje ten zuiden van Bethlehem. Zij brengt al sinds jaar en dag verse groenten en fruit langs bij ons vroegere en huidige familiehuis. Onlangs werd ze in dat dorpje (Ma’sara) tot raadslid gekozen. Haar zoon kwam vorige week vrij van een jarenlang verblijf in de Nakba-gevangenis (Negev-woestijn). Hij werd in het ziekenhuis behandeld nadat hij vanwege de hongerstaking 12 kilo was afgevallen.

 

In het vluchtelingenkamp Aida bij Bethlehem hoorde ik laatst dat het daar wel voorkomt dat op een enkel moment zo’n 200 van de 5.500 kampbewoners in de gevangenis zitten, in de meeste gevallen vanwege vermeend stenen gooien. In de meeste (uitgebreide) families zit er denk ik wel iemand in de gevangenis, en velen meer hebben ooit voor kortere of langere tijd de gevangenis van binnen gezien.

 

Met andere woorden: dit is geen uitzonderingservaring.

 

Dit alles heeft natuurlijk te maken met bezetting. Morgen, maandag, organiseert het AEI een middagprogramma rond de herdenking van 50 jaar bezetting, langs de Muur in noord-Bethlehem. Voor meer informatie, zie:

http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&;view=article&id=296:aei-2017-email-announcement-june-5&catid=1:latest-news&Itemid=199

 

4 juni 2017

Bethlehem

Toine van Teeffelen

You are here: Products Blogs Trump in Bethlehem